CÔNG THỨC D.U.Y.Ê.N ĐỂ NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Public Speaking1 300x184 CÔNG THỨC D.U.Y.Ê.N ĐỂ NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
 Kiên Trì xin giới thiệu một công thức mà mình đúc kết được trong thực tế nói trước công chúng:

D.U.Y.Ê.N

Dùng từ ngữ chính xác, rõ ràng, súc tích.

Uyển chuyển môi, lưỡi, miệng trong phát âm.

Yêu mến người nghe để nói điều họ quan tâm.

Êm ái trau chuốt điều chỉnh đúng âm lượng.

Nhấn nhá để tạo ngữ điệu hấp dẫn trong câu nói.

NGUYỄN KIÊN TRÌ – Chuyên gia huấn luyện Public speaking