HÃY TƯỞNG THƯỞNG CHO NGƯỜI KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG

Sáng nay ngồi ăn sáng cà phê định kỳ cùng nhóm bạn giám đốc bán hàng, chủ doanh nghiệp, thảo luận thêm một khái niệm mới rất hay ” Bạn hãy thưởng cho NGƯỜI KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG” Vì sao vậy?
Vì đó là những người biết rõ tại sao họ bán hàng không được: vì doanh nghiệp tuyển dụng sai người, vì chương trình đào tạo không đến nơi đến chốn, vì chính sách kinh doanh có vấn đề, vì chọn sai phân khúc, định vị sai thương hiệu, vì sản phẩm lỗi, vì dịch vụ kém, tất cả những điều ấy sẽ được chia sẻ một cách quyết liệt từ NGƯỜI KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, hãy lắng nghe nhiều hơn từ những NGƯỜI BÁN HÀNG, hãy đưa vào chương trình chia sẻ với những câu hỏi này, hãy phỏng vấn, đưa form báo cáo đến họ để nhận được những câu trả lời. 
Thật vậy kinh doanh khó khăn thì luôn gặp “Nguy Cơ”, nhưng trong cái NGUY có cái CƠ HỘI, giải pháp vấn đề đôi khi còn nằm ở những bài học thất bại, vì đó là bậc thang để bước đến đỉnh Thành Công.
 
NGUYỄN KIÊN TRÌ – Chuyên gia đào tạo huấn luyện kích lửa kinh doanh.