QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỄ …ỢT. VỚI CÔNG THỨC T.R.U.N.G

mmarsolais QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỄ ...ỢT. VỚI CÔNG THỨC T.R.U.N.G

Hãy cùng đến với công thức Quản Trị Thời Gian.

- T ổ chức công việc sẽ làm trong tuần từ plan tháng, năm

- R à soát lại bằng cuộc họp định kỳ, giao ban tuần

- Ư u tiên 5 việc cần làm ngay

- N ói KHÔNG với những cuộc gặp hiệu năng thấp

- G iao việc cho mọi người giúp ngay cả khi không là Sếp

Hãy TRUNG là cách giữ vững, Trung thành, Tập Trung với chiến lược và định hướng của mình đừng để những chương trình khác làm xao lãng, tác động trong việc triển khai công việc, Hãy TRUNG với chính bản thân mình thì mới làm nên nghiệp lớn!

 

Cảm hứng sáng tác từ Toạ đàm Quản Lý thời gian với Câu Lạc bộ tài năng Lương Văn Can

NGUYỄN KIÊN TRÌ – Giảng viên huấn luyện – Kích Lửa Kinh Doanh