Thần chú 2/8

 Thần chú 2/8

Trong cuộc sống chúng ta có những điều mình hành động một cách vội vàng, thiếu cân nhắc, thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến ” hư bột, hư đường”, một cú “hích” nhẹ xe từ phía sau, có thể dẫn đến 1 cuộc ẩu đả, một cái đập bàn nóng vội của Sếp có thể mất ” trắng” vài nhân viên giỏi, một câu nói ” cho đã miệng” đôi khi mất đi cả một người bạn!

Đứng góc độ tâm lý thì khi con người nóng nãy thì thường có xu hướng trở về với những hành động tự phát, lúc này thiếu đi sự kiềm chế và từ đó ” mất khôn” khi đưa ra quyết định hoặc lời nói

Như vậy khi rơi vào tình trạng này chúng là làm gì? cách để vượt qua mình chỉ còn một cách đó là phương pháp ” tự ám thị”, hãy bắt đầu từ con số 20/80 cũng là con số của định luật Pareto, lúc này chúng ta hãy nghĩ rằng vấn đề này chỉ là vấn đề của 20% nhưng có thể dẫn đến 80% hậu quả thiệt hại, cả người nhận sự chỉ trích, cũng như người chỉ trích phải cùng nhau nghĩ đến con số đó, đó sẽ là một sự đánh đổi quá lớn cho việc nóng giận và quyết định vội vàng, hãy nghĩ xa hơn khi những điều tồi tệ sẽ đến với hậu quả 80%, hãy biết rùng mình hoảng sợ khi cú “hích” xe có thể dẫn đến thương tật, thậm chí nguy hại tính mạng, việc mất nhân viên giỏi có thể suy thoái công ty, câu nói lỡ lời có thể mất cả danh dự mình gầy dựng trong bao nhiêu năm!

Hãy hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh và niệm chú  2/8, 2/8, 2/8

 

NGUYỄN KIÊN TRÌ – Chuyên gia đào tạo huấn luyện tiếp thị – kinh doanh