Monthly Archives: August 2019

4 BƯỚC XÁC ĐỊNH HÀNH VI KHÁCH HÀNG

4 BƯỚC XÁC ĐỊNH HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Xã hội ngày càng phát triển, người tiêu dùng ngày càng nhiều phương tiện hơn để tiếp cận thông tin và lựa chọn sản phẩm/dịch vụ nào phù hợp nhất dành cho mình. Thế nên, các công ty, cửa hàng đưa ra nhiều chính sách giá cả ưu đãi để cạnh tranh lẫn nhau nhằm thu hút sự chú ý.…