Với các chương trình huấn luyện doanh nghiệp chuyên sâu của ActionCOACH, các chủ doanh nghiệp sẽ được làm việc trực tiếp với những nhà huấn luyện tài năng, những người đã được cấp chứng chỉ nhà huấn luyện để có thể làm việc trên toàn cầu, để chia sẻ những khó khăn với mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Dựa trên những công cụ đã được kiểm nghiệm trên toàn cầu của ActionCOACH, các nhà huấn luyện sẽ giúp cho các chủ doanh nghiệp tìm thấy những giải pháp phù hợp nhất cho chính doanh nghiệp của họ.