START UP (1 NĂM) – XÂY DỰNG NỀN TẢNG DOANH NGHIỆP VỮNG CHẮC

Nội dung của buổi huấn luyện Start – up (1 năm), bao gồm:

-Xây dựng nền tảng vững chắc có hệ thống cho chủ doanh nghiệp.

-Đặc biệt dành cho chủ doanh nghiệp mới khởi nghiệp cần bổ được bổ sung kiến thức nền tảng và được dẫn dắt bởi nhà huấn luyện doanh nghiệp.

  • Được cố vấn định hướng kế hoạch kinh doanh (30 phút/2 tuần)
  • Được hưởng dịch vụ huấn luyện doanh nghiệp (30 phút/2 tuần)
  • Được tham dự miễn phí GrowthCLUB (3 tháng /1 lần /6 giờ)
  • Được tặng 01 bài test hành vi DISC

* Số lượng tham dự: 1 người

* Thời lượng: 2 giờ /1 tháng

* Khoản đầu tư: 30.8 – 36 – 43.5 triệu đồng/tháng (Đã bao gồm VAT 10%)