Power-Up (1 năm): Phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ

Nội dung của buổi huấn luyện Power up (1 năm), bao gồm:

– Dành cho doanh nghiệp đã thành lập trên 5 năm.

– Cần đẩy mạnh hơn nữa tiềm năng thật sự của doanh nghiệp như đội ngũ nhân sự, khách hàng tiềm năng, gia tăng doanh thu bán hàng.

– Xây dựng chiến lược giúp doanh nghiệp có thể vận hành mà không cần đến sự hiện diện của chủ doanh nghiệp, giúp họ có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình.

  • Được tham gia huấn luyện hàng tuần (1,5 giờ/ tuần, theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại)
  • Được liên hệ với nhà huấn luyện bất kỳ lúc nào
  • Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp
  • Được tham gia miễn phí GrowthCLUB (3 tháng/ lần/ 6 giờ)
  • Được tham dự miễn phí BusinessRICH
  • Được tham dự miễn phí hội thảo của ActionCOACH-IQS
  • Được tặng 04 bài test miễn phí hành vi DISC

* Số lượng tham dự: 4 người

* Thời lượng: 6 giờ/tháng

* Khoản đầu tư: 51 – 56.5 -61.5 triệu đồng/tháng (Đã bao gồm VAT 10%)