Freedom (1 năm): Tạo ra sự khác biệt đỉnh cao

Nội dung của buổi huấn luyện Freedom (1 năm), bao gồm:

– Dành cho doanh nghiệp đã thành lập trên 5 năm.

– Chương trình huấn luyện thật sự chuyên sâu theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp, mang tính cam kết và hiệu quả cao.

– Tạo ra sự khác biệt thật sự về phong cách sống, giá trị và vị thế doanh nghiệp trên thị trường

  • Được tham gia huấn luyện hàng tuần (2 giờ/tuần, tối đa 10 người, theo hình thức gặp mặt trực tiếp hoặc gọi điện thoại)
  • Được liên hệ với nhà huấn luyện bất cứ lúc nào
  • Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp
  • Được tham dự miễn phí GrowthCLUB (3 tháng/1 lần/6 giờ)
  • Được tham dự miễn phí BusinessRICH
  • Được tham dự miễn phí hội thảo của ActionCOACH Việt Nam.
  • Được tặng 10 bài test hành vi DISC
  • Được đào tạo miễn phí đội ngũ doanh nghiệp 1 ngày/quý tại doanh nghiệp

* Số lượng tham dự: 10 người

* Thời lượng: thoả thuận

* Khoản đầu tư: 64.9 – 69.3 – 77 triệu đồng/ tháng ( BAO GỒM VAT 10%)